Cookies - používanie a uchovávanie

V nasledujúcom texte si môžete prečítať informácie o cookies, o tom ako cookies využívame, a informácie o zásadách ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

O súboroch cookies:

Čo je „súbor cookies“?

Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom zlepšenia užívateľských skúseností a to tím, že im umožňujú „zapamätať si“ vás a vaše individuálne nastavenia. Súbor cookies je jednoduchý textový súbor (s veľkosťou niekoľkých KB), ktorý naše webové stránky uloží do vášho počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia, pričom len naše webové stránky môžu tento súbor vyhľadať alebo prečítať jeho obsah. Súbory cookies si môžete predstaviť ako pamäť webových stránok, ktorá im pomáha zapamätať si vás pre prípad ďalších návštev.

Každý súbor cookie je pre váš webový prehliadač unikátny. Obsahuje určité informácie, ako napríklad identifikačné hodnoty, názov stánky a číslice. Súbory cookies napomáhajú k zrýchleniu a zjednodušeniu interakcie s našimi webovými stránkami.

Existujú dva druhy súboru cookies.

1. Dočasné súbory cookies

2. Trvalé súbory cookies

Dočasné súbory cookies sú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení iba po dobu, kedy sa pohybujete na našich webových stránkach. Takéto súbory cookies pomáhajú našim webovým stránkam, zapamätať si informácie pri vašom prechode zo stránky na stránku, aby ste napríklad nemuseli opakovane vypĺňať informácie vo formulároch. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj po vašom odchode z našej webovej stránky. Takéto súbory cookies pomáhajú našej web stránke zapamätať si vás ako vracajúceho návštevníka, avšak v žiadnom prípade vás neidentifikujú ako osobu.

Nastavenie súborov cookies:

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Štandardné webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod., povoľujú používanie súborov cookies. V prípade, že nechcete dostávať súbory cookies z web stránok, ktoré navštevujete, môžete si pozmeniť nastavenie svojho webového prehliadača – napr.tak, aby ste boli upozornený na ne vždy, keď dochádza k odoslaniu súboru cookies, alebo taktiež môžete odmietnuť ukladanie všetkých súborov cookies, alebo iba súbory cookies vybraných webových stránok. Rovnako vo vašom prehliadači, notebooku alebo mobilného zariadenia môžete vymazať všetky doposiaľ uložené súbory cookies. Pre detailne informácie o tomto nastavení, prosím použite návod svojho webového prehliadača.
Pokiaľ sa rozhodnete zakázať ukladanie súborov cookies, stratíte možnosť použitia niektorých funkcii v našom e-shope, napr. si naše webové stránky si nebudú pamätať či ste, alebo nie ste prihlásený pri prechode zo stránky na stránku, alebo či ste sa pri svojej poslednej návšteve odhlásili z Vášho účtu.
Pokiaľ je váš webový prehliadač nastavený tak, že povoľuje ukladanie súborov cookies, Heron, s.r.o ako prevádzkovateľ eshopu toto nastavenie považuje za váš súhlas s použitím štandardných súborov cookies na našich webových stránkach.

Súbory cookies od Adobe Flash player

Adobe Flash player je program, ktorý umožňuje napr. zobrazovanie animovaných bannerov a môže ukladať informácie do vášho počítača, notebooku, alebo mobilného zariadenia. Takýmto súborom sa hovorí „ Flash cookies“ a nemôžu byť zmenené v nastavení vášho webového prehliadača. Pokiaľ si neprajete dostávať Flash cookies, môžete si svoje preferencie prednastaviť na oficiálnych webových stránkach Adobe.
Pokiaľ sa rozhodnete zakázať ukladanie Flash cookies, stratíte možnosť použitia niektorých funkcií našich web stránok – napríklad sa vám na úvodnej stránke nezobrazia bannery zodpovedajúce povahe vašej návštevy.

Druhy cookies a ako ich používame

Pre ukladanie vašich osobných nastavení.

Počas vašej návštevy používajú naše stránky štandardné súbory cookies, ktoré vás pomáhajú identifikovať ako unikátneho návštevníka, zapamätať si váš prednastavený jazyk, zapamätať si vaše „obľúbené“ pprodukty a podobne...

Pre anonymné štatistické záznamy

Počas každej vašej návštevy používajú naše webové stránky analytický softvér ukladajúci anonymné štandardné cookies a súbory cookies Google Analytics, vďaka čomu kontinuálne monitorujeme používanie našich webových stránok. Takto napr. vieme akú máme návštevnosť stránok, dokážeme pochopiť chovanie návštevníkov, ako aj aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.
Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre vlastné technické a marketingové účely. Takto vieme identifikovať napr. koľko návštevníkov si pozrelo konkrétny produkt avšak neidentifikujeme jednotlivých návštevníkov podľa mena.

Pre rozpoznanie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka.

V momente, kedy sa prihlásite do Vášho účtu uvidíte odlišnosť v obsahu webových stránok na rozdiel od anonymných návštevníkov. Absencia, či zakázanie takéhoto súboru cookies bude znamenať, že vás naše web stránky budú považovať za anonymného návštevníka a možnosť prihlásenia sa, nebude fungovať. Pokiaľ budú súbory cookies povolené, naše webové stránky si budú pamätať, či ste prihlásený, alebo ste sa rozhodli odhlásiť sa.

Zásady spracovania osobných údajov:

Dobrovoľne udeľujete spoločnosti Heron,s.r.o., IČO: 45312893, Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad (ďalej len Heron), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami spoločnosti Heron, s.r.o za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu objednávok tovaru alebo služieb v elektronickom obchode. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Heron osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Heron ma poučila o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane. Zároveň poskytujete svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Heron, s.r.o v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronickej komunikácii .